STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Centrum’, DongenProcedureGeen vaststelling exploitatieplanTer inzageInformatieavondZienswijzeVervolgprocedureInformatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Dongen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdongen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen dongen
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Centrum’, DongenProcedureGeen vaststelling exploitatieplanTer inzageInformatieavondZienswijzeVervolgprocedureInformatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het ontwerpbestemmingsplan "Centrum” is opgesteld in het kader van de actualiseringoperatie bestemmingsplannen binnen de gemeente Dongen en voorziet in herziening van diverse bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het centrumgebied van de kern Dongen. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Min. Aalberselaan / Mgr. Schaepmanlaan / Min. Goselinglaan (noordzijde), Akkermanstraat (oostzijde), Sint Jospehstraat / Tramstraat / Gerardus Majellastraat (zuidzijde) en de Stoomberg / Kardinaal van Rossumstraat / Bolkensteeg (westzijde). Op de voorbereiding van het bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Tevens is op het besluit tot vaststelling afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, aangezien het project valt onder de reikwijdte van bijlage 1, categorie 3, onder 1. Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal bij nieuwe ontwikkelingen op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken met ingang van vrijdag 17 mei 2013 tot en met donderdag 27 juni 2013 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. De openingstijden van deze balie zijn: • maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur • maandag- tot en met donderdagmiddag van 13.30 – 16 uur, alleen op afspraak en • donderdag tevens van 17.00 uur tot 20.00 uur. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via www.dongen.nl / Plannen en projecten / bestemmingsplannen / Dongen / Centrum of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2013000015-OW01) Over het plan Binnenhoven (Gerba Windsor) – welke is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Centrum – vindt dinsdag 21 mei 2013 een informatieavond plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de Centrale Hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. De avond begint met een presentatie over het gewijzigde plan. Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: – schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen; – mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van de afdeling Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: cgorissen@dongen.nl. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de indiener in de zienswijze de volledige motivering moet aangeven die hij of zij aanvoert tegen het ontwerpbesluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen aanvullingen meer worden aangevoerd. De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 19 september 2013 over de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van de afdeling Beleid. Zij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar onder telefoonnummer 14 0162 of via e-mail: cgorissen@dongen.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Dongen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Dongen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.