PROVINCIAAL BLADAanvraag omgevingsvergunning voor Gemeentewerf de Coolhof – Hak 16 te Dongen - OLO 8218225 - Z2023- 00004524

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsdongen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Dongen
  2. PROVINCIAAL BLADAanvraag omgevingsvergunning voor Gemeentewerf de Coolhof – Hak 16 te Dongen – OLO 8218225 – Z2023- 00004524

Natuur en milieu | Organisatie en beleid de Hak Dongen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Dongen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo, Gemeentewerf de Coolhof, gelegen aan de Hak 16 te Dongen.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Gemeentewerf de Coolhof een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. Deze aanvraag is ingediend voor de Gemeentewerf en milieustraat gelegen aan de Hak 16 te Dongen. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de milieustraat en het aanleggen van een betonverharding.De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.Aan deze procedure is het kenmerk Z2023- 00004524gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Dongen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Dongen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.