Kennisgeving Wet natuurbescherming, Ardagh Glass Dongen BV, Eindsestraat 133, 5105 NA te Dongen, Z/189916

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsdongen.nl op: 25-10-2023

  1. Bekendmakingen Dongen
  2. Kennisgeving Wet natuurbescherming, Ardagh Glass Dongen BV, Eindsestraat 133, 5105 NA te Dongen, Z/189916

overig Eindsestraat Dongen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Dongen

Ontwerpbeschikking Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft de uitbreiding/wijziging van een industrieel bedrijf, uitgevoerd op Eindsestraat 133, 5105 NA te Dongen, in de gemeente Dongen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 24 oktober 2023 tot en met 4 december 2023 6 weken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl. Een ieder kan tot en met 4 december 2023 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend. Aan deze procedure is het kenmerk Z/189916 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 's-Hertogenbosch, oktober 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Dongen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.